Senseable Stockholm Lab

Barbro Fröding: ”Både teknik och etik behövs i den smarta staden”

Barbro Fröding, docent i filosofi vid KTH, forskar om det etiska perspektivet när ny teknik möter människor. Hennes pågående projekt handlar om Stockholms stads arbete med smart stad och om forskningen i Senseable Stockholm Lab.

Läs mer i en ny artikel på KTH:s webbplats.