Senseable Stockholm Lab

Om Senseable Stockholm Lab

Senseable Stockholm Lab är ett samarbete mellan KTH (Kungliga Tekniska högskolan), MIT (Massachusetts Institute of Technology), och Stockholms stad. Tillsammans sammanför vi banbrytande forskning om städer, IoT och AI. Universiteten samarbetar med Stockholms stad för att utforska nya dimensioner av en smart stad; mobilitet, energiproduktion och effektivitet, miljöövervakning, vatten- och avfallshantering, folkhälsa och styrningsmodeller.

I projektet Senseable Stockholm Lab är målet att bättre förstå stadsvetenskapen för att skapa en bättre urban upplevelse och infrastruktur, för människor, institutioner och natur. Som ett resultat kommer vi att ha tillgång till en portfölj med öppna applikationsprogrammerings-gränssnitt (API:er) som kan engagera deltagare skapa ett Senseable Stockholm.

Läs mer

KTH.se: KTH och MIT gör Stockholm öppnare (2019-03-29)

Stockholm.se: Unikt samarbete mellan Stockholms stad, KTH och MIT (2019-03-29)

MIT.edu: MIT and KTH will collaborate on urban planning and development in Stockholm

KTH.se: KTH och MIT bygger framtidens stad (2019-03-05)