Om Senseable Stockholm Lab

Senseable Stockholm Lab är ett nytt samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan och MIT Massachusetts Institute of Technology, som tillsammans kan sammanföra banbrytande forskning om städer, IoT och AI. Universiteten samarbetar med Stockholms stad för att utforska nya dimensioner av en smart stad, inklusive multimodal mobilitet, energiproduktion och effektivitet, miljöövervakning, vatten- och avfallshantering, folkhälsa och styrningsmodell.

I projektet Senseable Stockholm Lab siktar KTH och MIT till att bättre förstå stadsvetenskapen för att skapa en urban upplevelse som hjälper människor, institutioner, natur och infrastruktur att bättre ansluta. Som ett resultat kommer vi att ha en portfölj med öppna applikationsprogrammeringsgränssnitt (API:er) som kommer att engagera deltagare till att skapa Senseable Stockholm.

Läs mer:

KTH.se: KTH och MIT gör Stockholm öppnare (2019-03-29)

Stockholm.se: Unikt samarbete mellan Stockholms stad, KTH och MIT (2019-03-29)

KTH.se: KTH och MIT bygger framtidens stad (2019-03-05)