Senseable Stockholm Lab

Labbets styrgrupp och verkställande grupp

Styrgruppen


Senseable Stockholm Labs styrgrupp tillsammans med Stockholms finansborgarråd, Anna König Jerlmyr och KTH:S rektor Sigbritt Karlsson, vid styrelsemötet, 4 oktober 2021. Från vänster: Anna König Jerlmyr, Andreas Hatzigeorgiou, Sigbritt Karlsson, Carlo Ratti, Mikael Östling och Anette Scheibe Lorentzi. Foto: Fredrik Persson

Styrgruppen består av en representant från varje deltagande organisation.

Medlemmar

  • Mikael Östling, KTH
  • Carlo Ratti, MIT
  • Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stad
  • Andreas Hatzigeorgiou, Stockholms Handelskammare

Ständigt adjungerad:

  • Christina Murray, KTH, koordinator

Suppleant:

  • Daniella Waldfogel, Stockholms Handelskammare

Verkställande grupp

Från vänster: Umberto Fugiglando, Christina Murray och Lukas Ljungqvist. Foto: Fredrik Persson och Lennart Nilsson

Från vänster: Umberto Fugiglando, Christina Murray och Lukas Ljungqvist. Foto: Fredrik Persson och Lennart Nilsson

Den verkställande gruppen leder den dagliga, operativa verksamheten inom labbet. Den verkställande gruppen består av en permanent medlem från labbets grundarorganisationer.

Medlemmar

  • Christina Murray, KTH, koordinator
  • Umberto Fugiglando, MIT
  • Lukas Ljungqvist, Stockholms stad