Senseable Stockholm Lab

Om oss

Styrgrupp och koordinationsgrupp

Senseable Stockholm Lab styrgrupp och koordinationsgrupp vid det första styrgruppsmötet i juni 2019. Från vänster: Daniella Waldfogel, Lukas Ljungqvist, Muriel Beser Hugosson, Carlo Ratti, Umberto Fugiglando, Anna Håkansson, Anders Karlström, Anette Scheibe Lorentzi. Frånvarande: Andreas Hatzigeorgiou

Styrgrupp

Styrgruppen består av en representant från varje deltagande organisation.

Mikael Östling, KTH

Carlo Ratti, MIT

Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stad

Andreas Hatzigeorgiou, Stockholms Handelskammare

Ständigt adjungerad:

Christina Murray, KTH, koordinator

Suppleant:

Daniella Waldfogel, Stockholms Handelskammare

Koordinationsgrupp

Koordinationsgruppen leder den dagliga, operativa verksamheten inom labbet. Koordinationsgruppen består av en permanent medlem från labbets grundande organisationer (Premier founding members).

Christina Murray, KTH, koordinator

Umberto Fugiglando, MIT

Lukas Ljungqvist, Stockholms stad