Senseable Stockholm Lab

Agentbaserad simulering

För att ta itu med urban segregering behöver vi hitta och utvärdera nya principer och investeringar. I detta projekt kommer vi att använda geografiska referenser från mobiltelefondata för att estimera en aktivitetsbaserad TDM (travel demand model); Scaper. Modellen kommer att producera representativa, men anonymiserade, aktivitetsresemönster för en syntetisk population. Den kalibrerade modellen möjliggör visualisering och analys av till exempel individer som rör sig genom en park under nuvarande omständigheter samt under nya utvärderade scenarier.

Video: Oskar Västberg

Teammedlemmar

Forskningsledare KTH: Oskar Västberg

Forskningsledare MIT: Paolo Santi

Fatemeh Naqavi, KTH

Daniel Jonsson, KTH

Marcus Sundberg, KTH

Anders Karlström, KTH

Muriel Beser Hugosson, KTH

Relaterade publikationer

Västberg, O. B., Karlström, A., Jonsson, D., & Sundberg, M. (2019). A Dynamic Discrete Choice Activity-Based Travel Demand Model. Transportation Science.

Zimmermann, M., Västberg, O. B., Frejinger, E., & Karlström, A. (2018). Capturing correlation with a mixed recursive logit model for activity-travel scheduling. Transportation Research Part C: Emerging Technologies93, 273-291.

Kontakt

Oskar Blom Västberg