Senseable Stockholm Lab

Agentbaserad simulering

För att ta itu med urban segregering behöver vi hitta och utvärdera nya principer och investeringar. I detta projekt kommer vi att använda geografiska referenser från mobiltelefondata för att estimera en aktivitetsbaserad TDM (travel demand model); Scaper. Modellen kommer att producera representativa, men anonymiserade, aktivitetsresemönster för en syntetisk population. Den kalibrerade modellen möjliggör visualisering och analys av till exempel individer som rör sig genom en park under nuvarande omständigheter samt under nya utvärderade scenarier.

Video: Oskar Västberg

Relaterade publikationer

Västberg, O. B., Karlström, A., Jonsson, D., & Sundberg, M. (2019). A Dynamic Discrete Choice Activity-Based Travel Demand Model. Transportation Science.

Zimmermann, M., Västberg, O. B., Frejinger, E., & Karlström, A. (2018). Capturing correlation with a mixed recursive logit model for activity-travel scheduling. Transportation Research Part C: Emerging Technologies93, 273-291.

Forskningsledare

Oskar Västberg

Postdoktor
KTH

Paolo Santi

Huvudforskare
MIT

Forskare

Fatemeh Naqavi

Doktorand
KTH

Daniel Jonsson

Forskare
KTH

Marcus Sundberg

Forskare
KTH

Anders Karlström

Professor
KTH

Muriel Beser Hugosson

Skolchef
KTH