Senseable Stockholm Lab

Social nätverksdata avslöjar dynamiker i social segregering i Stockholm

Med ökande urbaniserings- och migrationsflöden är det en viktig utmaning att förstå fenomenet social segregering i städer. Traditionella metoder att studera segregering baseras ofta på en statisk analys av var människor bor. Men medborgarna tillbringar ofta större delen av sin tid utanför hemmet, och utforskar och rör sig i staden på många olika sätt. Kan vi använda geo-lokaliserad data som samlas in från sociala nätverk, i kombination med stadsmått för huspriser, tillgång till transport med mera, skulle vi ha större möjligheter att förstå orsakerna bakom social segregering.

Publikationer

Y.  Xu, A. Belyi, P. Santi, C. Ratti, “Quantifying segregation in an integrated urban physical-social space”, Journal of the Royal Society Interface, doi:10.1098/rsif.2019.0536, 2019.

Kontaktperson

Paolo Santi

Huvudforskare
MIT

Forskare

Anders Karlström

Professor
KTH

Marcus Sundberg

Forskare
KTH

Umberto Fugiglando

Forskningsledare
MIT