Senseable Stockholm Lab

Social nätverksdata avslöjar dynamiker i social segregering i Stockholm

Med ökande urbaniserings- och migrationsflöden är det en viktig utmaning att förstå fenomenet social segregering i städer. Traditionella metoder att studera segregering baseras ofta på en statisk analys av var människor bor. Men medborgarna tillbringar ofta större delen av sin tid utanför hemmet, och utforskar och rör sig i staden på många olika sätt. Kan vi använda geo-lokaliserad data som samlas in från sociala nätverk, i kombination med stadsmått för huspriser, tillgång till transport med mera, skulle vi ha större möjligheter att förstå orsakerna bakom social segregering.

https://www.youtube.com/watch?v=5o8DMbndIh8&feature=youtu.be

Teammedlemmar

Anders Karlström, KTH

Marcus Sundberg, KTH

Paolo Santi, MIT

Umberto Fugiglando, MIT

Publikationer

Y.  Xu, A. Belyi, P. Santi, C. Ratti, “Quantifying segregation in an integrated urban physical-social space”, Journal of the Royal Society Interface, doi:10.1098/rsif.2019.0536, 2019.

Kontakt

Paolo Santi