Senseable Stockholm Lab

Projekt: Sensing Platform

Luftkvalitet, värme, buller. Dessa är de tre miljövariablar som påverkar människors välbefinnande mest i städerna. De är även hyperlokala, snabbt föränderliga fenomen som är svåra att skildra.

Sensing Stockholm-projektet syftar till att föra miljödata till medborgarens dörr: Genom att samla in, analysera och visualisera hyperlokal miljödata för att studera ett antal urbana fenomen (t.ex. luftkvalitet, vägkvalitet och termiska läckor från byggnader) strävar vi efter att skapa handlingsbar insikt för allmänhetens bästa.

Istället för att förlita sig på fasta sensorer använder projekten schemalagda (t.ex. bussar, sopbilar) och icke-schemalagda (t.ex. taxibilar) fordon som är utrustade med specialdesignade, soldrivna avkänningsnoder . Genom att bygga en anpassningsbar avkänningsplattform som kan distribueras och konfigureras on-demand förser vi städer med tätare spatiotemporal data om stadsmiljön, vilket möjliggör beslutsfattande och främjar allmänhetens engagemang i miljöfrågor.

Sensor on top of car roof

Publikationer:

City Scanner: Building and Scheduling a Mobile Sensing Platform for Smart City Services. Anjomshoaa, A., Duarte, F., Rennings, D., Matarazzo, T., deSouza, P., Ratti, C. IEEE Internet of Things Journal, 2018

Challenges of drive-by IoT sensing for smart cities: City Scanner case study. Anjomshoaa, A., Mora, S., Schmitt, P., Ratti, C. Proceedings of the The 7th International Workshop on Pervasive Urban Applications at ACM Ubiquitous Computing Conference, 2018

Towards Large-scale Drive-by Sensing with Multi-purpose City. Mora, S., Anjomshoaa, A., Benson, T., Duarte, F., Ratti, C. IEEE 5th World Forum on Internet of Things. 2019 // Best Paper Award

Forskningsledare

Anders Karlström

Professor
KTH

Fábio Duarte

Huvudforskare
MIT

Forskare

Tanay Rastogi

Doktorand
KTH

Cristina Marquez

Doktorand
MIT

Simone Mora

Postdoktor
MIT

Fábio Duarte

Huvudforskare
MIT

Kontakt på Stockholms stad

Lukas Ljungqvist

Innovationssamordnare
Stockholms stad