Senseable Stockholm Lab

Seminarier/webbinarier

Här hittar du våra tidigare och kommande seminarier och webbinarier. Alla tidigare webbinarier spelas in och kan ses via respektive länk.

Tidigare

Onsdag 2 december kl 15.00: Etikfrågor vid användning av AI och urbana data

Fredag 20 november 2020 kl 15.00: Hur påverkar Covid-19 stockholmarnas användning av staden?

Fredag ​​16 oktober 2020 kl. 15.00: Stockholm Sensing Platform – kartläggning av urbana mikroklimat genom insamling av hyperlokal miljödata

Fredag 18 september 2020: Möten, flöden och segregation – vad olika data säger om hur Stockholmarna rör sig och upplever staden

 

Webbinarium om MIT’s forskning i Stockholm

Läs mer om MITs webbinarium om segregation – där de berättar om flera projekt runtom i världen, bland annat deras forskning i Stockholm.