Välkommen till det fjärde webbinaret i Senseable Stockholm Labs webbinar-serie hösten 2020!

Etikfrågor vid användning av AI och urbana data

Datum: Onsdag den 2 december, klockan 15:00 – 15:50 Centraleuropeisk tid (CET)

Plats: Online (Registrera dig här – länken skickas ut efter registrering)

Användning av artificiell intelligens, stordata och tillämpning av olika sorters datainsamling i staden ställer oss inför nya etiska frågeställningar – till exempel när det gäller data och privat integritet. Vem äger uppgifterna? Vem drar nytta av dem? Går det att utforma tekniken så att den privata integriteten säkras? I Senseable Stockholm Lab utreder vi dessa frågor. Under webbinariet får du ta del av tidiga resultat och en inledande diskussion kring detta.

Presentatörer: Barbro Fröding, KTH och Ricardo Álvarez, MIT Senseable City Lab

Presentationerna kommer att hållas på svenska eller engelska. Webbinariet spelas in och kommer att publiceras efteråt på senseablestockholm.org