Välkommen till det tredje webbinaret i Senseable Stockholm Labs webbinar-serie hösten 2020!

Hur påverkar Covid-19 stockholmarnas användning av staden?

Foto: Ann Legeby

Datum: Fridag 20 november kl 15:00 – 15:50

Livet i Stockholm har genomgått omfattande förändringar till följd av pandemibegränsningarna. Senseable Stockholm Lab har studerat nya vanor i Stockholm utifrån både en undersökning med deltagande av allmänheten och Twitter-data för att se hur implementerade begränsningar har påverkat användningen av olika platser i staden och hur detta kan relateras till levnadsförhållanden.
I det här webbinaret kommer forskarna Ann Legeby, KTH och Cate Heine, MIT Senseable City Lab att berätta om några av de nya vanor och beteenden som utvecklats i Stockholm efter Covid-19. Webbinariet modereras av Miriam Nordfors, Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad.

Presentationerna kommer att hållas på svenska eller engelska. Webbinariet spelas in och kommer att publiceras efteråt på senseablestockholm.org.