Välkommen till det andra webbinariet i Senseable Stockholm Labs webbinar-serie hösten 2020!

Stockholm Sensing Platform – kartläggning av urbana mikroklimat genom insamling av hyperlokal miljödata – fredag ​​16 oktober 2020 kl. 15.00

Sensor on top of car roof / Sensor på biltak
Sensor på biltak (Tom Benson/MIT)

Webbinariet kommer att hållas på engelska.

Datum: Fredag den ​​16 oktober klockan 15:00 – 15:50 CEST – Centraleuropeisk sommartid
Plats:
Online (Registrera dig här – länken skickas till dig efter registrering)

Moderator: Lukas Ljungqvist, Stockholms stad
Presentatörer: Simone Mora, MIT Senseable City Lab och Tanay Rastogi, KTH

Luftkvalitet, värme, buller. Detta är miljöfaktorer som påverkar välbefinnandet för städers invånarer. Men dessa hyperlokala, snabba förändringsfenomen är ofta svåra att fånga. Stockholm Sensing Platform utforskar användningen av specialdesignade och mobila sensorer. Med hjälp av dessa data kan vi kartlägga de unika egenskaperna hos Stockholms mikroklimat, något som kan användas inom bland annat miljö-övervakning, medborgarengagemang och folkhälsa.

I det här webbinaret får du höra mer om projektet Stockholm Sensing Platform och pilotstudien där vi använder sensorer på bussar.

Ställ gärna dina frågor till forskarna under seminariet!


Webbinariet spelas in och kommer att publiceras efteråt på senseablestockholm.org.