Senseable Stockholm Lab

Välkommen till det andra webbinariet i Senseable Stockholm Labs webbinar-serie hösten 2020!

Stockholm Sensing Platform – kartläggning av urbana mikroklimat genom insamling av hyperlokal miljödata

Datum: Fredag den ​​16 oktober klockan 15:00 – 15:50 CEST – Centraleuropeisk sommartid

Talare vid ett ståbord med kamera i förgrunden
Webbinariet spelades in och kommer att publiceras här inom kort

Inledning: Sara Borgström, KTH Moderator: Lukas Ljungqvist, Stockholms stad
Presentatörer: Simone Mora, MIT Senseable City Lab och Tanay Rastogi, KTH

Sensor on top of car roof / Sensor på biltak
Sensor på biltak (Tom Benson/MIT)

Luftkvalitet, värme, buller. Detta är miljöfaktorer som påverkar välbefinnandet för städers invånarer. Men dessa hyperlokala, snabba förändringsfenomen är ofta svåra att fånga. Stockholm Sensing Platform utforskar användningen av specialdesignade och mobila sensorer. Med hjälp av dessa data kan vi kartlägga de unika egenskaperna hos Stockholms mikroklimat, något som kan användas inom bland annat miljö-övervakning, medborgarengagemang och folkhälsa.

I det här webbinaret får du höra mer om projektet Stockholm Sensing Platform och pilotstudien där vi använder sensorer på bussar.