Senseable Stockholm Lab

Senseable Stockholm Lab är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Stockholms stad med stöd från Stockholms Handelskammare och Newsec.

Vi sammanför banbrytande forskning om städer, IoT och AI. Målet med projektet  Senseable Stockholm Lab är att bättre förstå stadsvetenskapen och skapa en bättre urban upplevelse och infrastruktur – för människor, institutioner och natur. 

Aktuellt

Kartenkät covid-19 Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden? [Stockholm/Uppsala/Göteborg]

Studentutställning på KTH: Hundra platser – utforska Stockholm, 4-8 maj 2020

Mer om aktuella forskningsprojekt och studier hittar du i menyn under Projekt.