Senseable Stockholm Lab

Välkommen till Senseable Stockholm Lab

Stockholm är en snabbväxande och innovativ stad vilket skapar fantastiska möjligheter. I detta unika och nära samarbete mellan MIT, KTH och Stockholms stad kombineras forskning och banbrytande teknik för att ta fram ny kunskap och nya lösningar inom hållbar stadsutveckling. Utgångspunkten för vår forskning är att med digitaliseringen som verktyg känna av stadsmiljön och hur…

Read more