Senseable Stockholm Lab

Stockholm är en snabbt växande och innovativ stad vilket skapar fantastiska möjligheter. I detta unika och nära samarbete mellan MIT, KTH och Stockholms stad kombineras forskning och banbrytande teknik för att ta fram ny kunskap och nya lösningar inom hållbar stadsutveckling. Utgångspunkten för vår forskning är att med digitaliseringen som verktyg känna av stadsmiljön och hur människor och företag använder Stockholm. Tillsammans hittar vi nya sätt att utvärdera och forma vår stad.

Vi sammanför banbrytande forskning om städer, IoT och AI. Målet med Senseable Stockholm Lab är att bättre förstå stadsvetenskapen och skapa en bättre urban upplevelse och infrastruktur – för människor, institutioner och natur. 

Senseable Stockholm Lab är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Stockholms stad med stöd från Stockholms Handelskammare och Newsec.

Följ oss på LinkedIn!

Aktuellt

Välkommen till det första webbinariet i Senseable Stockholm Lab webbinar-serie fredagen den 18:e september kl 15.00 : Möten, flöden och segregation – vad olika data säger om hur Stockholmarna rör sig och upplever staden

Kartenkät covid-19 Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden? [Stockholm/Uppsala/Göteborg]

Mer om aktuella forskningsprojekt och studier hittar du i menyn under Projekt.