Senseable Stockholm Lab

Stockholm är en snabbväxande och innovativ stad vilket skapar fantastiska möjligheter. I detta unika och nära samarbete mellan MIT, KTH och Stockholms stad kombineras forskning och banbrytande teknik för att ta fram ny kunskap och nya lösningar inom hållbar stadsutveckling. Utgångspunkten för vår forskning är att med digitaliseringen som verktyg känna av stadsmiljön och hur människor och företag använder Stockholm. Tillsammans hittar vi nya sätt att utvärdera och forma vår stad.

Vi sammanför banbrytande forskning om städer, IoT och AI. Målet med Senseable Stockholm Lab är att bättre förstå stadsvetenskapen och skapa en bättre urban upplevelse och infrastruktur – för människor, institutioner och natur. 

Senseable Stockholm Lab är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan (KTH) , Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Stockholms stad med stöd från Stockholms Handelskammare och Newsec.

Följ oss på LinkedIn!

Aktuellt

Webbinar – Onsdag 2 december kl 15.00: Etikfrågor vid användning av AI och urbana data

Kartenkät covid-19 Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden? [Stockholm/Uppsala/Göteborg]

Mer om aktuella forskningsprojekt och studier hittar du i menyn under Projekt.