Till innehåll på sidan

Om Senseable Stockholm Lab

Senseable Stockholm Lab (SSL) grundades 2019 och är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Stockholms stad, med stöd från Stockholms Handelskammare och Newsec.

Visionen bakom Senseable Stockholm Lab är den smarta staden med forskning som tar sitt avstamp i de utmaningar som finns kring bland annat miljöövervakning, klimat, social inkludering, urban utveckling och infrastruktur samt offentlig styrning.

Forskningen som bedrivs i labbet syftar till att utveckla ny kunskap, nya metoder och verktyg för att öka förståelsen av både den naturliga och byggda miljön i städer för att skapa en hållbar urban upplevelse som hjälper och utvecklar människor, institutioner, natur och infrastruktur.

Tre tematiska områden för forskning har identifierats:

  • Känna av staden: data för miljöanalys
  • Den intelligenta stadens motståndskraft, säkerhet och integritet
  • Ny styrning med artificiell intelligens och data.

I labbet ligger fokus inom flera sektorer:

  • klimat
  • attraktionskraft,
  • segregation/trygghet 
  • energi
  • mobilitet och transport.

Inom Senseable Stockholm Labbs initiativ i Kista finns ett samarbete med Kista Science City med målet att skapa en ny era av forskning och utbildning inom digitalisering och hållbara urbana lösningar i Kista, som kombinerar den allra senaste forskningen på städer, IoT och AI.

Läs mer

KTH.se: KTH och MIT gör Stockholm öppnare  (2019-03-29)

Stockholm.se: Unikt samarbete mellan Stockholms stad, KTH och MIT  (2019-03-29)

MIT.edu: MIT and KTH will collaborate on urban planning and development in Stockholm

KTH.se: KTH och MIT bygger framtidens stad  (2019-03-05)