Till innehåll på sidan

Om Senseable Stockholm Lab

Stockholm är en snabbväxande och innovativ stad vilket skapar fantastiska möjligheter. I detta unika och nära samarbete mellan MIT, KTH och Stockholms stad kombineras forskning och banbrytande teknik för att ta fram ny kunskap och nya lösningar inom hållbar stadsutveckling. Utgångspunkten för vår forskning är att med digitaliseringen som verktyg känna av stadsmiljön och hur människor och företag använder Stockholm. Tillsammans hittar vi nya sätt att utvärdera och forma vår stad.

Tillsammans sammanför vi banbrytande forskning om städer, IoT och AI. Universiteten samarbetar med Stockholms stad för att utforska nya dimensioner av en smart stad; mobilitet, energiproduktion och effektivitet, miljöövervakning, vatten- och avfallshantering, folkhälsa och styrningsmodeller.

I projektet Senseable Stockholm Lab är målet att bättre förstå stadsvetenskapen för att skapa en bättre urban upplevelse och infrastruktur, för människor, institutioner och natur. Som ett resultat kommer vi att ha tillgång till en portfölj med öppna applikationsprogrammerings-gränssnitt (API:er) som kan engagera deltagare skapa ett Senseable Stockholm.

Senseable Stockholm Lab är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan  (KTH), Massachusetts Institute of Technology  (MIT) och Stockholms stad  med stöd från Stockholms Handelskammare  och Newsec .

Läs mer

KTH.se: KTH och MIT gör Stockholm öppnare  (2019-03-29)

Stockholm.se: Unikt samarbete mellan Stockholms stad, KTH och MIT  (2019-03-29)

MIT.edu: MIT and KTH will collaborate on urban planning and development in Stockholm

KTH.se: KTH och MIT bygger framtidens stad  (2019-03-05)

Tillhör: Senseable Stockholm Lab
Senast ändrad: 2022-03-31