Till innehåll på sidan

Labbets styrgrupp och koordinationsgrupp

Styrgruppen

Styrgruppen består av en representant från varje deltagande organisation.

Medlemmar

  • KTH, Kungliga Tekniska högskolan
  • Carlo Ratti, MIT
  • Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stad
  • Andreas Hatzigeorgiou, Stockholms Handelskammare

Ständigt adjungerad

  • Anne Håkansson, Academic Direcor, KTH

Suppleant

  • Daniella Waldfogel, Stockholms Handelskammare

Koordinationsgruppen

Koordinationsgruppen leder den dagliga, operativa verksamheten inom labbet. Koordinationsgruppen består av en permanent medlem från labbets grundarorganisationer.

Medlemmar

  • Anne Håkansson, akademisk direktör, KTH
  • Umberto Fugiglando, MIT
  • Lukas Ljungqvist, Stockholms stad
Tillhör: Senseable Stockholm Lab
Senast ändrad: 2024-01-24