Till innehåll på sidan

Pilotsatsning ska förenkla hantering av data

Publicerad 2022-12-12

Behovet av att kunna dela, analysera och lagra data växer. I mars 2022 beslutade rektor om en pilotsatsning för att skapa en data-hub och data-steward kompetens på KTH. För att skapa ett system som alla på KTH kan använda har man nu börjat titta på Senseable Stockholm Lab.

– Vårt mål är att försöka hitta IT-tjänster som fungerar för forskare på hela KTH men även för externa parter som finns i olika konstellationer, säger Kristin Halverson, data-steward koordinator på KTH. 

En del av pusslet för att skapa en data-hub är en bra IT-struktur men det behövs också personer som kan ge råd i datahantering. Inom området finns en rad olika regelverk och avväganden som behöver göras.

– Som det ser ut nu så är forskare ofta en del av en grupp där man delar data och gör analyser men sedan när man ska gå ut med själva forskningsresultatet så får man inte dela data utan bara själva analysen och det försvårar, säger Nazar Dino Mohammed, forskningsingenjör som arbetar med skapandet av datahubben.

Kommer få tillgång till olika tjänster

I den data-hub som man vill skapa på KTH kommer man mötas av ett gränssnitt där man får tillgång till olika tjänster. Det kan handla om program som kan göra analys och visualisering, olika tjänster för lagring men också möjlighet att kunna ladda upp och dela data. Det viktigaste för teamet är att bygga upp något som forskarna vill och kan använda och därför har man börjat titta på Senseable Stockholm Lab, där man gör datadriven forskning och är ett samarbete mellan KTH, MIT och Stockholms stad.

Och just i samarbeten med externa aktörer i andra länder stöter man också på utmaningar.

– Där finns det lagar och regler som säger att den data som lagras i Sverige också ska finnas i Sverige, så en utmaning är att MIT ligger utanför Europa. Det vi hoppas är att när hubben sen finns på plats så kommer det att bli enklare eftersom samma data kan användas flera gånger och går att dela, säger Nazar Dino Mohammed.

Ny datalag underlättar

En ny datalag  har också trätt i kraft, Lagen in den offentliga sektorns tillgängliggörande av data, som kommer att underlätta något för forskare att kunna dela data. Enligt den nya lagen ska data kunna begäras ut för vidareutnyttjande istället för idag som allmänna handlingar.

– Det kommer att bli utmaningar med den nya lagen, enligt den så ska man kunna kombinera data och där uppmuntrar Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) till lösningar, samtidigt så finns det regelverk för skyddade data som är viktigt att ha i åtanke, säger Kristin Halverson.

I arbetet med att starta en data-hub och implementera data-steward rollen på KTH tittar teamet nu på andra länder. Nederländerna är ett av de länder som var först med detta på universitet och högskolor och modellen har varit lyckad, framför allt på TU Delft som varit ledande inom området. Även i Finland har det införts på Aalto universitetet utanför Helsingfors.

– Det är viktigt för oss att lära av de utmaningar som de stött på och hur de har löst dem. Det är en utmaning för oss på KTH att förklara rollen som data-steward och även där kan vi titta på hur man löst det i både Nederländerna och Finland, säger Kristin Halverson.

KTH Taggar:
Tillhör: Senseable Stockholm Lab
Senast ändrad: 2022-12-12