Till innehåll på sidan

Nyheter

 • Var med och delta i forskning

  Bostäder i Kista
  Publicerad 2023-09-19

  Nu kan du som bor i Stockholm vara med och hjälpa till i ett forskningsprojekt inom Senseable stockholm Lab som undersöker trygghet.

  Läs artikeln
 • Trafikflöden ska studeras i Kista för att minska utsläppen

  Kista. Foto: Stockholms stad.
  Publicerad 2023-05-02

  För att förstå utsläppen från trafik bättre ska forskare studera trafikflöden i Kista genom att använda Big data och AI. Förhoppningen är att skapa transportlösningar som genererar lägre utsläpp och f...

  Läs artikeln
 • Innevånare i Stockholm ska få hjälp med sin energianvändning

  Innergård i Norra Djurgårdsstaden. Foto: Stockholms stad
  Innergård i Norra Djurgårdsstaden. Foto: Stockholms stad
  Publicerad 2023-04-25

  Stockholms innevånare ska få hjälp av forskare från KTH att minska sin energiförbrukning, sänka sina elkostnader och få koll på hur mycket el de gör av med. Detta med hjälp av AI.

  Läs artikeln
 • Nytt projekt ska undersöka trygghet

  Publicerad 2023-01-16

  Ett nytt forskningsprojekt i Senseable Stockholm Lab ska titta på trygghet i Kista. Till sin hjälp kommer forskarna att inkludera ungdomsorganisationer och förhoppningen är att resultaten kan leda til...

  Läs artikeln
 • Senseable Stockholm Lab Days - blev en succé

  Publicerad 2022-12-15

  Under Senseable Stockholm Lab Days i september 2022 träffades forskare och näringsliv för att diskutera både den forskning som görs i labbet men också den forskning som behövs framöver.

  Läs artikeln
 • Pilotsatsning ska förenkla hantering av data

  Publicerad 2022-12-12

  Behovet av att kunna dela, analysera och lagra data växer. I mars 2022 beslutade rektor om en pilotsatsning för att skapa en data-hub och data-steward kompetens på KTH. För att skapa ett system som al...

  Läs artikeln
 • SSL Lab days 21-22 September

  Publicerad 2022-09-08

  Hur kan spetsforskning bidra till stadsutveckling där beslut fattas för att skapa en mer inkluderande och hållbar stadsmiljö?

  Läs artikeln
 • ”Ambitionen är att stärka Kista som Europas främsta ICT-kluster"

  Publicerad 2022-09-05

  Senseable Stockholm Lab (SSL), ett forskningssamarbete mellan KTH, MIT och Stockholms stad, har hittat ett nytt hem i EECS och de nya lokalerna i Kista som invigdes i september. Vi pratade med Labbets...

  Läs artikeln
 • Call for proposals 2022

  SSL logo
  Publicerad 2022-07-01

  Nu startar Senseable Stockholm Lab ett samarbete med Kista Science City med målet att lyfta forskning och utbildning inom digitalisering och hållbara urbana lösningar i Kista. Det görs genom att kombi...

  Läs artikeln
 • SSL i webinarium om stadsomvandling under World Academic Forum

  World Academic Forum Stockholm Summit 2022 logotyp
  Publicerad 2022-04-21

  Senseable Stockholm Lab kommer att delta under World Academic Forum Stockholm Summit 2022 i ett webinarium som anordnas av KTH: ”City Transformation - How We Make the City More Sustainable”

  Läs artikeln
 • Ny artikel på kth.se: "Etiken är viktig i arbetet med den smarta staden"

  Publicerad 2022-04-06

  KTH-forskaren Barbro Frödings etikprojekt är ämne för en artikel i serien "Tema Staden" på kth.se.

  Läs artikeln
 • Senseable Stockholm Lab i KTH-pilotprojekt om datalagring

  Publicerad 2022-03-17

  I ett nyligen initierat pilotprojekt kommer Senseable Stockholm Lab att förena sina krafter med forskningsdatagruppen vid KTH, koordinerat av KTH Biblioteket, för att utforska möjligheter och utmaning...

  Läs artikeln
 • Data från webben och Twitter avslöjar hur pandemin förändrade människors beteende i Stockholm

  Publicerad 2022-02-06

  När den första vågen av Covid-19-pandemin nådde Europa och Sverige under våren 2020, samarbetade forskare från KTH och MIT med Stockholms stad i Senseable Stockholm Lab för att följa hur stadsliv och ...

  Läs artikeln
 • Senseable Stockholm Lab Day 2021

  Medarbetare i Stockholm Senseable Lab i Stockholms stadshus
  Publicerad 2021-11-05

  Under “Senseable Stockholm Lab Day”, tisdag 5 oktober 2021, samlades labbets forskare och Stockholms stads representanter i Stockholms stadshus för att presentera färdiga, pågående och kommande labbpr...

  Läs artikeln
 • En vecka som gav ny kraft åt ett unikt samarbete

  Publicerad 2021-10-27

  Tack vare samarbete mellan KTH, MIT och Stockholms stad – med stöd av Stockholms handelskammare och Newsec, och med värdskap av Kista Science City och Stockholmsrummet – blev veckan som började med 4 ...

  Läs artikeln
 • Barbro Fröding: ”Både teknik och etik behövs i den smarta staden”

  Publicerad 2021-06-03

  Barbro Fröding, docent i filosofi vid KTH, forskar om det etiska perspektivet när ny teknik möter människor. Hennes pågående projekt handlar om Stockholms stads arbete med smart stad och om forskninge...

  Läs artikeln
 • Webbinarium #4, hösten 2020: Etikfrågor vid användning av AI och urbana data

  Publicerad 2020-12-02

  Användning av artificiell intelligens, stordata och tillämpning av olika sorters datainsamling i staden ställer oss inför nya etiska frågeställningar – till exempel när det gäller data och privat inte...

  Läs artikeln
 • Webbinarium #3, hösten 2020: Hur påverkar Covid-19 stockholmarnas användning av staden?

  Publicerad 2020-11-20

  Livet i Stockholm har genomgått omfattande förändringar till följd av pandemibegränsningarna. Senseable Stockholm Lab har studerat nya vanor i Stockholm utifrån både en undersökning med deltagande av ...

  Läs artikeln
 • Webbinarium #2, hösten 2020: Stockholm Sensing Platform – kartläggning av urbana mikroklimat

  Publicerad 2020-10-16

  Luftkvalitet, värme, buller. Detta är miljöfaktorer som påverkar välbefinnandet för städers invånarer. Men dessa hyperlokala, snabba förändringsfenomen är ofta svåra att fånga. Stockholm Sensing Platf...

  Läs artikeln
 • Webbinarium #1, hösten 2020: Möten, flöden och segregation – vad olika data säger

  Publicerad 2020-09-16

  Genom korta presentationer från projektet Urban segregation inom Senseable Stockholm Lab får du inblick i spännande forskning och hur nya sätt att samla in, analysera och visualisera data visar hur st...

  Läs artikeln