Till innehåll på sidan

Nyheter

 • Nytt projekt ska undersöka trygghet

  Publicerad 2023-01-16

  Ett nytt forskningsprojekt i Senseable Stockholm Lab ska titta på trygghet i Kista. Till sin hjälp kommer forskarna att inkludera ungdomsorganisationer och förhoppningen är att resultaten kan leda til...

  Läs artikeln
 • Senseable Stockholm Lab Days - blev en succé

  Publicerad 2022-12-15

  Under Senseable Stockholm Lab Days i september 2022 träffades forskare och näringsliv för att diskutera både den forskning som görs i labbet men också den forskning som behövs framöver.

  Läs artikeln
 • Pilotsatsning ska förenkla hantering av data

  Publicerad 2022-12-12

  Behovet av att kunna dela, analysera och lagra data växer. I mars 2022 beslutade rektor om en pilotsatsning för att skapa en data-hub och data-steward kompetens på KTH. För att skapa ett system som al...

  Läs artikeln
 • SSL Lab days 21-22 September

  Publicerad 2022-09-08

  Hur kan spetsforskning bidra till stadsutveckling där beslut fattas för att skapa en mer inkluderande och hållbar stadsmiljö?

  Läs artikeln
 • ”Ambitionen är att stärka Kista som Europas främsta ICT-kluster"

  Publicerad 2022-09-05

  Senseable Stockholm Lab (SSL), ett forskningssamarbete mellan KTH, MIT och Stockholms stad, har hittat ett nytt hem i EECS och de nya lokalerna i Kista som invigdes i september. Vi pratade med Labbets...

  Läs artikeln
 • Call for proposals 2022

  SSL logo
  Publicerad 2022-07-01

  Nu startar Senseable Stockholm Lab ett samarbete med Kista Science City med målet att lyfta forskning och utbildning inom digitalisering och hållbara urbana lösningar i Kista. Det görs genom att kombi...

  Läs artikeln
 • SSL i webinarium om stadsomvandling under World Academic Forum

  World Academic Forum Stockholm Summit 2022 logotyp
  Publicerad 2022-04-21

  Senseable Stockholm Lab kommer att delta under World Academic Forum Stockholm Summit 2022 i ett webinarium som anordnas av KTH: ”City Transformation - How We Make the City More Sustainable”

  Läs artikeln
 • Ny artikel på kth.se: "Etiken är viktig i arbetet med den smarta staden"

  Publicerad 2022-04-06

  KTH-forskaren Barbro Frödings etikprojekt är ämne för en artikel i serien "Tema Staden" på kth.se.

  Läs artikeln
 • Senseable Stockholm Lab i KTH-pilotprojekt om datalagring

  Publicerad 2022-03-17

  I ett nyligen initierat pilotprojekt kommer Senseable Stockholm Lab att förena sina krafter med forskningsdatagruppen vid KTH, koordinerat av KTH Biblioteket, för att utforska möjligheter och utmaning...

  Läs artikeln
 • Data från webben och Twitter avslöjar hur pandemin förändrade människors beteende i Stockholm

  Publicerad 2022-02-06

  När den första vågen av Covid-19-pandemin nådde Europa och Sverige under våren 2020, samarbetade forskare från KTH och MIT med Stockholms stad i Senseable Stockholm Lab för att följa hur stadsliv och ...

  Läs artikeln
 • Senseable Stockholm Lab Day 2021

  Medarbetare i Stockholm Senseable Lab i Stockholms stadshus
  Publicerad 2021-11-05

  Under “Senseable Stockholm Lab Day”, tisdag 5 oktober 2021, samlades labbets forskare och Stockholms stads representanter i Stockholms stadshus för att presentera färdiga, pågående och kommande labbpr...

  Läs artikeln
 • En vecka som gav ny kraft åt ett unikt samarbete

  Publicerad 2021-10-27

  Tack vare samarbete mellan KTH, MIT och Stockholms stad – med stöd av Stockholms handelskammare och Newsec, och med värdskap av Kista Science City och Stockholmsrummet – blev veckan som började med 4 ...

  Läs artikeln
 • Barbro Fröding: ”Både teknik och etik behövs i den smarta staden”

  Publicerad 2021-06-03

  Barbro Fröding, docent i filosofi vid KTH, forskar om det etiska perspektivet när ny teknik möter människor. Hennes pågående projekt handlar om Stockholms stads arbete med smart stad och om forskninge...

  Läs artikeln
 • Webbinarium #4, hösten 2020: Etikfrågor vid användning av AI och urbana data

  Publicerad 2020-12-02

  Användning av artificiell intelligens, stordata och tillämpning av olika sorters datainsamling i staden ställer oss inför nya etiska frågeställningar – till exempel när det gäller data och privat inte...

  Läs artikeln
 • Webbinarium #3, hösten 2020: Hur påverkar Covid-19 stockholmarnas användning av staden?

  Publicerad 2020-11-20

  Livet i Stockholm har genomgått omfattande förändringar till följd av pandemibegränsningarna. Senseable Stockholm Lab har studerat nya vanor i Stockholm utifrån både en undersökning med deltagande av ...

  Läs artikeln
 • Webbinarium #2, hösten 2020: Stockholm Sensing Platform – kartläggning av urbana mikroklimat

  Publicerad 2020-10-16

  Luftkvalitet, värme, buller. Detta är miljöfaktorer som påverkar välbefinnandet för städers invånarer. Men dessa hyperlokala, snabba förändringsfenomen är ofta svåra att fånga. Stockholm Sensing Platf...

  Läs artikeln
 • Webbinarium #1, hösten 2020: Möten, flöden och segregation – vad olika data säger

  Publicerad 2020-09-16

  Genom korta presentationer från projektet Urban segregation inom Senseable Stockholm Lab får du inblick i spännande forskning och hur nya sätt att samla in, analysera och visualisera data visar hur st...

  Läs artikeln