Till innehåll på sidan

Senseable Stockholm Lab i KTH-pilotprojekt om datalagring

Publicerad 2022-03-17

I ett nyligen initierat pilotprojekt kommer Senseable Stockholm Lab att förena sina krafter med forskningsdatagruppen vid KTH, koordinerat av KTH Biblioteket, för att utforska möjligheter och utmaningar i hantering av forskningsdata. Det här spjutspetsinitiativet kommer att fungera som en prototyp för övriga KTH och har som mål att utveckla och definiera rollen som "data steward", utforska hur ett datanav kan utvecklas och även att öka labbets kompetens kring forskningsdata.

Teknologiska framsteg under de senste årtiondena har gett forskare nya verktyg som stordata, maskininlärning, artificiell intelligens och sakernas internet. Det gäller inte minst på KTH som huserar flera datadriva forskningsmiljöer. Men med möjligheterna kommer också utmaningar i områden som etik, integritet, IT-infrastruktur för att lagra och dela data samt regelefterlevnad.

Senseable Stockholm Labs egenskaper gör det till en utmärkt kandidat för det här pilotprojektet , förklarar Christina Murray, labbets föreståndare. Vi hanterar stora mängder data från en mångfald av källor som sensorer, sociala medier och mobilsignaler. Det är data som måste hanteras med integritet i åtanke, och eftersom vi delar data mellan KTH, Stockholms stad och MIT behöver vi också ta organisationernas riktlinjer, och olika juridiska system, i beaktande. Vi har också en stor tillgång i labbet i form av etikprojektet.

Pilotprojektet består av tre delar. Den första är att undersöka hur en så kallad data steward - en stödfunktion som arbetar nära forskarna - kan utvecklas, organiseras och finansieras. Den andra delen består att att undersöka hur ett datanav, en infrastruktur där information lagras på ett sökbart och tillgängligt sätt, kan utvecklas, och även hur det kan utvecklas till ett nätverk av datanav på KTH. Pilotprojektet har också som mål att bygga kompetens om forskningsdatafrågor i labbet.

Projektet leds av KTH Biblioteket, som kommer att arbeta nära labbet med stöd från , KTH:s IT-avdelning samt , som arbetar tillsammans i den tvärfunktionella . När pilotprojektet blir klart i slutet av februari 2023 kommer resultaten att överlämnas till Senseable Stockholm Lab. Därefter kommer labbet att ha det långsiktiga ansvaret för datainfrastrukturen och data stewarden. 

Pilotprojektet beslutades av KTH:s rektor 1 mars 2022 och kommer att finansieras av KTH centralt.

KTH Taggar:
Tillhör: Senseable Stockholm Lab
Senast ändrad: 2022-03-17