Till innehåll på sidan

Call for proposals 2022

Senseable Stockholm Lab - Kista Initiative

SSL logo
Publicerad 2022-07-01

Nu startar Senseable Stockholm Lab ett samarbete med Kista Science City med målet att lyfta forskning och utbildning inom digitalisering och hållbara urbana lösningar i Kista. Det görs genom att kombinera den allra senaste forskningen om städer, IoT och AI som finns i Sensable Stockholm Lab tillsammans med kunskapen i världsledande företag inom Kistas ekosystem.

Sensable Stockholm Lab (SSL), som startades i mars 2019, är ett samarbete mellan KTH, MIT, Stockholms stad och Stockholms handelskammare med finansiellt stöd från Newsec AB. Visionen är att skapa utmaningsdriven forskning för att utveckla ny kunskap, metoder och verktyg, för att öka förståelsen för den naturliga och skapade miljön i städer. Detta för att kunna skapa hållbara stadslösningar som hjälper och skapar möjligheter för människor, institutioner, natur och infrastruktur att interagera och skapa kontakt.

De tre tematiska arenorna för forskning som har identifierats för att möta målen som beskrivits är:

  • Sensing the city – sensing data related to the city’s environment
  • Intelligent city resilience, security and privacy – sensing social interactions via data exchange
  • Governance with AI and Big Data

Viktiga datum

• Deadline för inlämning av sammanfattning: tidigare 20 september 2022 - ändrat till 14 oktober 2022

• Notifiering om utvärdering av sammanfattning: tidigare 5 oktober 2022 - ändrat till 21 oktober 2022

• Deadline för fullständigt förslag: tidigare 5 november 2022 - ändrat till 21 november 2022 

• Förväntad start av projekten: tidigare 15 november 2022 - ändrat till 1 december

Sensable Stockholm Lab – Kista initiative

​​​​​​​Call for proposals 2022 (på engelska) (pdf 220 kB)

KTH Taggar:
Tillhör: Senseable Stockholm Lab
Senast ändrad: 2022-07-01