Till innehåll på sidan

Senseable Stockholm Lab Days - blev en succé

Publicerad 2022-12-15

Under Senseable Stockholm Lab Days i september 2022 träffades forskare och näringsliv för att diskutera både den forskning som görs i labbet men också den forskning som behövs framöver.

– Labbdagarna var verkligen en succé. Den forskning som bedrivs i labbet visades upp, vårt nya initiativ kring forskning i Kista lyftes fram, det nätverkades och vi fick in värdefulla tankar och inspel, säger Anne Håkansson, föreståndare för SSL centrat vid KTH.

Under Senseable Stockholm Lab Days presenterade forskare från MIT och KTH pågående projekt i labbet. Projekten undersöker och forskar kring utmaningar som rör urban segregation, klimatanpassning, effekter av investeringar i staden, trygghet, etik och mobilitet. Medarbetare från Stockholms stad beskrev visionen för Kista fram till 2040 och lokala utmaningar att skapa ett mer attraktivt mindre segregerat tryggare Kista, behov av åtgärder för klimat och miljö och transport.

Exempel på datainsamling

Kista Science City gav exempel på den datainsamling som görs i Kista, vad den används till idag och vad den kan användas till framöver. Bland annat har man installerat multisensorer för att mäta trafik och man har även satt sensorer på fordon för att mäta luftföroreningar. Kista Limitless och RISE visade hur data och visioner för framtiden kan redovisas i en digital tvilling.

Labbdagarna hade ett 50-tal besökare från både KTH, MIT, Stockholms stad och näringslivet.

– Labbdagarna är en viktig arena där vi kan träffa nya samarbetspartners och få igång fler forskningsprojekt framöver så att labbet utvecklas ännu mer, säger Lukas Ljungkvist, urban strateg på Stockholms stad.

Se inspelningarna från Senseable Stockholm Lab Days