Till innehåll på sidan

Var med och delta i forskning

Bostäder i Kista
Publicerad 2023-09-19

Nu kan du som bor i Stockholm vara med och hjälpa till i ett forskningsprojekt inom Senseable stockholm Lab som undersöker trygghet.

I forskningsprojektet som undersöker trygghet i Kista , ska forskarna titta på trygghet i Kista.

– Förhoppningen är att vi kommer att få en bättre förståelse av vilka platser i Kista som upplevs som trygga och vilka platser som inte upplevs så, säger Vania Ceccato, professor på urbana studier på Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Vania Ceccato, professor KTH
Vania Ceccato, professor KTH

Att forskarna vill forska kring upplevd trygghet i Kista är ingen slump. Kista är ett av de områden som Stockholms stad satsar extra på och det planeras för 8000 nya bostäder i området de kommande åren. Stockholms stad planerar även för nya arbetsplatser, skolor och parker.

– Förhoppningen är att vi kommer att få en bättre förståelse av vilka platser i Kista som upplevs som trygga och vilka platser som inte upplevs så, säger Fabio Duarte, huvudforskare på Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Nu vill forskarna få hjälp genom deltagande i två enkäter: 

Enkäterna kan besvaras både av de som bor och arbetar i Kista och av de som bor i Stockholm.

Forskningsprojektet inom Senseable Stockholm Lab som startade i början av året bygger vidare på ett tidigare projekt om trygghet i Stockholm.