Till innehåll på sidan

Nytt projekt ska undersöka trygghet

Publicerad 2023-01-16

Ett nytt forskningsprojekt i Senseable Stockholm Lab ska titta på trygghet i Kista. Till sin hjälp kommer forskarna att inkludera ungdomsorganisationer och förhoppningen är att resultaten kan leda till konkreta åtgärder.

– Förhoppningen är att vi kommer att få en bättre förståelse av vilka platser i Kista som upplevs som trygga och vilka platser som inte upplevs så, säger Vania Ceccato, professor på urbana studier på Kungliga Tekniska högskolan (KTH)och Fabio Duarte, huvudforskare på Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Forskningsprojektet som startar i början av 2023 bygger vidare på ett tidigare forskningsprojekt inom Senseable Stockholm Lab om trygghet i Stockholm. Den data som redan finns och analyserats kommer att vara till stor nytta när forskarna nu ska börja titta på trygghet i Kista.

– En sak som vi tar med oss från den tidigare forskningsstudien är att uppfattningen om trygghet kan upplevas olika av de som bor i området, de som arbetar i ett område och de som besöker ett område mer sällan, säger Fabio Duarte.

Stockholms stad satsar på Kista 

Att forskningsstudien ska äga rum i Kista är ingen slump. Kista är ett av de områden som Stockholms stad satsar extra på och där det planeras att byggas 8000 nya bostäder de kommande åren, nya arbetsplatser, skolor och parker. Samtidigt upplever 44 procent av de som bor i Kista en otrygghet, enligt Stockholms stads trygghetsundersökning.

– När Kista nu ska utvecklas så är det viktigt att tänka både på de som bor i området samtidigt som man vill attrahera andra. Förhoppningen är att vi ska få resultat som sedan kan appliceras på andra områden, säger Fabio Duarte.

I forskningsstudien som finansieras både av Senseable Stockholm Lab och Digital Futures på KTH kommer forskarna ta hjälp av flera verktyg för att mäta upplevelsen av trygghet, bland annat ska man inkludera ungdomsgrupper som kommer att få tillgång till Eye Level City App där man bland annat kan spåra vilka vägar man tar i området och geotagga bilder. Forskarna kommer även ta hjälp av anonymiserad data från Telia kring hur rörelsemönster ser ut i området.

– Att vi väljer unga som en fokusgrupp i projektet är för att de ofta är mer vana med ny teknik. Det finns även en aspekt kring unga där de ofta utmålas på ett negativt sätt och vi vill skifta narrativet till något positivt, säger Vania Ceccato.  

Att de båda forskarna intresserat sig så starkt för just frågor kring säkerhet är en självklarhet. Både Vania Ceccato och Fabio Duarte kommer ursprungligen från Brasilien, ett land som länge kämpat med både brottslighet och rädsla.

–Trygghet har varit bådas intresse och jag ser väldigt mycket fram emot att arbeta tillsammans i det här projektet, säger Vania Ceccato.

Läs mer och se paneldiskussionen Stockholms stad – Senseable Stockholm Lab: Unpacking perceived safety in urban environments  with Vania Ceccato and Fabio Duarte at Digitalize in Stockholm 2022.

Se seminariet Avslöja stadsfenomen genom digitala spår  med Fábio Duarte, MIT.

Relaterade nyheter

Patrick Norman, föreståndare för PDC.

Utvecklar intuitiva verktyg för molekylära simuleringar på kraftfulla datorer

Med målet att leverera öppen källkod som ska kunna användas av vem som helst runt om i världen fick Parallelldatorcentrum (PDC) nyligen ett genombrott man väntat på nämligen att kunna skapa kod för kv...

Läs artikeln
Kista. Foto: Stockholms stad.

Trafikflöden ska studeras i Kista för att minska utsläppen

För att förstå utsläppen från trafik bättre ska forskare studera trafikflöden i Kista genom att använda Big data och AI. Förhoppningen är att skapa transportlösningar som genererar lägre utsläpp och f...

Läs artikeln

Nytt projekt ska undersöka trygghet

Ett nytt forskningsprojekt i Senseable Stockholm Lab ska titta på trygghet i Kista. Till sin hjälp kommer forskarna att inkludera ungdomsorganisationer och förhoppningen är att resultaten kan leda til...

Läs artikeln