Till innehåll på sidan

”Ambitionen är att stärka Kista som Europas främsta ICT-kluster"

Intervju med Senseable Stockholm Labs föreståndare på KTH

Publicerad 2022-09-05

Senseable Stockholm Lab (SSL), ett forskningssamarbete mellan KTH, MIT och Stockholms stad, har hittat ett nytt hem i EECS och de nya lokalerna i Kista som invigdes i september. Vi pratade med Labbets nya föreståndare Anne Håkansson på KTH.

Vad ser du framöver för Sensable Stockholm Lab?

– Jag tycker att det är viktigt att labbet fungerar som en facilitator för utmaningsdriven forskning för smarta städer mellan de aktörer som redan idag är involverade, KTH, MIT, Stockholms stad, Stockholms Handelskammare och Newsec. Senseable Stockholm Lab har också nyligen lanserat Kista Initiative för att utöka samarbetet, med fokus på lokala utmaningar i Kista, engagera intressenter som Kista Science City, RISE, FOI, Kista Limitless, Kista Business Network, lokala företag och forskare. Inom SSL är det viktigt att vi ser de behov och utmaningar som finns i regionen och hur lösningar kan utvecklas och erbjudas av företag, forskare och forskningsinstitut. Labbet är en fantastisk möjlighet för KTH att visa upp den forskning som bedrivs i Kista.

Berätta lite om din egen bakgrund?

– Jag är docent vid KTH och har en professur vid UiT, Norges arktiska universitet i Tromsö, där jag forskar inom artificiell intelligens och är chef för CAI-labbet. Jag är även adjungerad professor vid Norges universitet i Science and Technology, NTNU Trondheim. Tidigare var jag biträdande samordnare för IKT-plattformen på KTH och Strategiska forskningsområden - Information och kommunikation - The Next Generation. 

Kan du berätta lite om vad du forskar på just nu?

– Just nu håller jag på med flera projekt; ett försöker få robotar att förstå ansiktsuttryck och icke-verbal kommunikation. I ett annat projekt tittar vi på hur en robot kan vara lärare.

Vad händer i labbet?

– Ambitionen är att SSL ska vara med och stärka Kistas position som Europas ledande IKT-kluster. Kistaområdet genomgår en snabb stadsutveckling med investeringar som beräknas generera 8 000 nya jobb och lika många bostäder, vilket är en kraftfull injektion i lokalsamhället. och hela Sverige Labbet ska vara en aktör som samlar forskare, företag och andra aktörer för att möta och samarbeta och möta behoven hos våra intressenter, såsom Stockholms Handelskammare, Stockholms stad, Kista Science City med mera. Vi ska tillsammans arbeta fram lösningar för att göra Kista till ett av Stockholms mest inspirerande stadsdelar att bo och verka i. Kista ska attrahera framstående forskare och entreprenörer, nationellt och internationellt.

Finns det någon forskning som Senseable Stockholm Lab gjort hittills som du särskilt vill lyfta fram?

– Bland de många forskningsprojekt som för närvarande pågår tycker jag att forskningen som görs inom Stockholm Heat är mycket intressant. De kartlägger urbana värmeöar, områden som lagrar värme från solen under värmehändelser. Studien handlar om att förstå hur den gröna infrastrukturen i städer bidrar för att bekämpa dessa negativa effekter på stadsväven Forskning är avgörande för stadsutveckling och hur man utformar en stad, till exempel för att identifiera områden där grönområden är avgörande.

Vad händer framöver?

– Den 21 september invigs Senseable Stockholm Lab i Kista och vi kommer att presentera oss och visa pågående projekt. Dagen ska möjliggöra nätverkande och öppna upp för samtal mellan oss och andra deltagare för att hitta nya samarbeten och partners.

Läs mer om Sensable Stockholm Lab

Läs mer om Stockholm Heat

Relaterade nyheter

Sonia Horchidan och Paris Carbone

Höjd trovärdighet i AI-genererad information

Ett nytt databashanteringssystem för grafer är under utveckling på KTH. Med hjälp av grafteknologi i kombination med artificiell intelligens (AI) skulle systemet kunna hjälpa till med att planera allt...

Läs artikeln

Belönades för bästa bidrag

Framtida kommunikationssystem är beroende av antenner som är både riktade och styrbara för att kompensera för vägförlust. Ett lyft i detta arbete görs av doktoranden Pilar Castillo Tapia vinnare av pr...

Läs artikeln

”Ambitionen är att stärka Kista som Europas främsta ICT-kluster"

Senseable Stockholm Lab (SSL), ett forskningssamarbete mellan KTH, MIT och Stockholms stad, har hittat ett nytt hem i EECS och de nya lokalerna i Kista som invigdes i september. Vi pratade med Labbets...

Läs artikeln