Till innehåll på sidan

”Ambitionen är att stärka Kista som Europas främsta ICT-kluster"

Intervju med Senseable Stockholm Labs föreståndare

Publicerad 2022-09-05

Senseable Stockholm Lab (SSL) är ett nytt centrum vid EECS och nu i september invigs centrats nya lokaler i Kista. Vi fick en pratstund med centrats nya föreståndare och forskningsledare Anne Håkansson.

Vad ser du framöver för Sensable Stockholm Lab?

– Jag tycker det är viktigt att centrat fungerar som en facilitator mellan de aktörer som finns inblandade redan idag, MIT, Stockholms stad, Stockholms handelskammare och Newsec och andra intressenter som Kista Science City, företag och forskare. Jag skulle också gärna se nya samarbeten också med nya aktörer som Rise, FOI, Kista Limitless och Kista Business Netwok.

Inom SSL är det viktigt att vi ser de behov och utmaningar som finns i regionen och hur lösningar kan tas fram och erbjudas av företag, forskare och forskningsinstitut. 

Labbet är en fantastisk möjlighet för KTH att visa upp den forskning som bedrivs i Kista.

Berätta lite om din egen bakgrund?

– Jag är docent på KTH och har en professur vid UiT The Arctic University of Norway i Tromsö, motsvarande svensk lärostolsprofessur, där jag forskar inom artificiell intelligens och är föreståndare för CAI-lab. Jag är även adjungerande professor vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet. Tidigare har jag varit vice koordinator för ICT-plattformen vid KTH samt Strategic Research Areas – Information and Communication - The Next Generation.

Kan du berätta lite om vad du forskar på just nu?

– Just nu så håller jag på med flera projekt, ett handlar om att försöka få robotar att förstå ansiktsuttryck och icke verbal kommunikation. I ett annat projekt tittar vi på hur en robot kan vara en lärare.  

Vilken forskning tycker du är viktig för Senseable Stockholm Lab?

– Ambitionen är att SSL ska medverka och vara delaktiga i att stärka Kistas position som Europas främsta ICT-kluster. Satsningen på Kista beräknas generera 8 000 nya arbetstillfällen och lika många bostäder vilket är en kraftfull injektion i lokalsamhället, men också för hela Sverige. Labbet ska vara en aktör som samlar forskare, företag och andra aktörer för att mötas och samverka och möta behoven hos våra intressenter som Stockholms handelskammare, Stockholms stad, Kista Science City med flera. Vi ska tillsammans utarbeta lösningar. 

Är det någon forskning som Senseable Stockholm Lab gjort hittills som du särskilt vill lyfta fram?

– Den forskning som gjorts inom Stockholm Heat tycker jag är mycket intressant. Där har man tittat på vilka områden i Stockholm som genererar extra mycket värme och sett att vissa områden som ligger nära vatten är varmare än andra. Det är viktigt forskning när det gäller stadsutveckling och hur man utformar en stad, till exempel att man kan identifiera områden där det är viktigt med grönområden. Stockholm Heat är bara ett av de intressanta projekt som finns inom SSL.

Vad händer framöver?

– Den 21 september invigs Sensable Stockholm Lab i Kista och vi kommer att presentera oss samt visa upp pågående projekt. Dagen ska möjliggöra nätverkande och öppna upp för samtal mellan oss och andra deltagare för att hitta nya samarbeten och partners.

Läs mer om Sensable Stockholm Lab

Läs mer om Stockholm Heat

Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2022-09-05