Till innehåll på sidan

Stockholm Heat

Värmeböljor är förknippade med hälsoproblem såsom ökad förekomst av kardiovaskulära sjukdomar, stroke och dödsfall. Skogar, parker och träd i städer och tätorter kan mildra värmehändelsernas negativa effekt på invånarnas hälsa. Men modeller bygger ofta på antaganden som gör det möjligt att täcka stora områden, eller så bygger de på fallstudier med betydande begränsningar i rum och tid.

En prick rör sig över en Stockholmskarta med träd markerade
City Scanner på en podtaxi mäter temperatur Animation: Elina Merdymshaeva; Rumslig data: Stockholms stad

Vi kombinerar enkla sensorer på fordon – City Scanner – med befintlig data om skogar och andra trädtäckta områden för att mäta temperaturen i omgivningen och på marken, med modeller för datorseende för att kvantifiera grönska på gatunivå, för att utvärdera den hyperlokala nyttan av stadsgrönska med hög tidsmässig och rumslig upplösning. Detta jämförs med påverkan från byggnader och naturlig topografi på mikroklimatet och även påverkan av trädtäckets utbredning på kvarters- och landskapsskala. Kunskapen kommer att vara viktig för att motverka värmehändelsers inverkan på hälsa i olika rumsliga skalor som är relevanta för stadsplanering.

Projektet Stockholm Heat samarbetar med Bzzt , som är värdar för City Scanner- sensorerna.

Projektperiod

2021-2022

City Scanner i rörelse. Foto: Simone Mora, MIT. Spatial data: eu.opencitiesplanner.bentley.com/stockholm/textureradmodell.
Tillhör: Senseable Stockholm Lab
Senast ändrad: 2023-03-17