Till innehåll på sidan

Data från webben och Twitter avslöjar hur pandemin förändrade människors beteende i Stockholm

Publicerad 2022-02-06

När den första vågen av Covid-19-pandemin nådde Europa och Sverige under våren 2020, samarbetade forskare från KTH och MIT med Stockholms stad i Senseable Stockholm Lab för att följa hur stadsliv och människors användning av stadsrum påverkades.

Illustration av användning av staden
Utforska hur pandemin påverkade vardagligt beteende i en visualisering på webben

I en ny artikel, som nyligen har publicerats i Urban Studies, undersöker forskarna hur interventioner för att förhindra spridning av viruset - fysisk distansering, begränsningar i rörlighet och självisolering - fick människor att använda platser på nya sätt. Eftersom restriktionerna var mindre ingripande i Stockholm än i många andra städer, och att skolor och förskolor höll öppet, är resultaten en värdefull jämförelse mot andra stadsområden som drabbades av hårda nedstängningar.

Folktom uteservering
Järntorget i Gamla stan, en av Stockholms främsta turistattraktioner

 Forskarna använder en webbaserad kartenkät och data som samlats in av Twitter för att studera hur Covid-19-restriktioner har påverkat användningen av olika platser, tjänster i staden och bekvämligheter i Stockholm. De kan se att olika delar av staden har varierande kapacitet för att inrymma nya vanor och att mildra effekter av restriktionerna på människors användning av stadsrum. Utöver den direkte relevansen för Covid-19, bidrar artikeln till att förstå hur begränsningar på rörelse och folksamling, i vilken situation som helst, blottar djupare urbana utmaningar kopplade till segregering och social ojämlikhet.

Karta över Stockholm med markeringar
Avstånd till platser som besökts oftare från olika delar av Stockholm, data från webbenkäten

Artikeln bygger på forskning i studien " Analysera samnärvaro och vad staden erbjuder " som är en del av projektet " "

KTH Taggar:
Tillhör: Senseable Stockholm Lab
Senast ändrad: 2022-02-06