Till innehåll på sidan

Analysera samnärvaro och vad staden erbjuder

Hur vi rör oss och vistas i staden, var vi delar det offentliga rummet, och var stockholmarna umgås, kommer att analyseras med hjälp av information från smarta telefoner, enkäter med mera.

karta över Stockholm
Bild: Ann Legeby, KTH

Målet är att identifiera hur stadens rumsliga egenskaper, inklusive konfigurativa egenskaper, fysiska attribut, markanvändning och tidsrumsliga variationer korresponderar med hur staden används och hur rörelsemönster ser ut samt var människor umgås i staden. Studien fokusera på skillnader i staden när det gäller tillgänglighet till samhälleliga resurser och till andra människor. Analyserna är utformade för att svara på hur sociala processer och segregationsfenomen relaterar till arkitektur, stadsbyggnad och planering.

Relaterade publikationer