Till innehåll på sidan

Urban segregation och ojämlikhet

Urban segregation och ojämlika livsvillkor är samtida och angelägna utmaningar. Stockholms fortsatta utbyggnad ses som en möjlighet att utveckla staden i en mer socialt hållbar riktning, som karaktäriseras av minskad segregation och mer jämlika livsvillkor.

En sådan utveckling kräver noggrann planering, och stadsbyggande som tillåter mångfald och hög diversitet i det offentliga rummet. Stockholms stad understryker i sin planering betydelsen av en sammanhängande stad, offentliga platser av hög kvalitet, och klimatanpassad stadsutveckling.

Projektet kommer analysera hela Stockholm, och göra nedslag vid ett urval av offentliga platser. Vi kommer att fokusera på platser som har betydelse för socialt utbyte och erbjuder ett utbud av samhälleliga resurser i det vardagliga livet. Segregation kommer studeras ur flera perspektiv, bland annat genom ny teknik och data baserad på individuell geografisk information om människors rörelsemönster och aktiviteter i staden. Parallellt kommer tillgängligheten till betydelsefulla urbana resurser beskrivas i olika delar av staden.

Detta kommer sedan att beskrivas på ett kvantitativt och jämförbart sätt med hjälp av kartor. Vi kommer också att beskriva vilka möjligheter stadsrummet erbjuder, baserat på analyserna av hur staden används. Resultaten kommer att användas i pågående planering och stadsbyggnad för att utveckla strategier och åtgärder som bidrar till mer jämlika livsvillkor, och mer levande stadsmiljöer.

Studier

Agentbaserad simulering

Analys av samnärvaro och vad staden erbjuder

Social nätverksdata avslöjar dynamiker i social segregering i Stockholm

Studentutställning

Hundra platser – utforska Stockholm, 4-8 maj 2020