Till innehåll på sidan

Agentbaserad simulering

För att ta itu med urban segregering behöver vi hitta och utvärdera nya principer och investeringar. I detta projekt kommer vi att använda geografiska referenser från mobiltelefondata för att estimera en aktivitetsbaserad TDM (travel demand model); Scaper.

Modellen kommer att producera representativa, men anonymiserade, aktivitetsresemönster för en syntetisk population. Den kalibrerade modellen möjliggör visualisering och analys av till exempel individer som rör sig genom en park under nuvarande omständigheter samt under nya utvärderade scenarier.

Relaterade publikationer