Till innehåll på sidan

Ny styrning med artificiell intelligens och stordata

Artificiell intelligens (AI) har redan en dramatisk och allt större påverkan på städer, allt ifrån transport till allmän säkerhet, arbetsutrymme och styrning. Denna forskning kommer att fokusera på omprövning av cybernetiska tillvägagångssätt – som går tillbaka till 1970-talet – med hjälp av nya nätverk och beräkningsverktyg.

Men värdet av Al handlar om så mycket mer än datavetenskap och matematik: Al är ”en kulturell förändring lika mycket som en teknisk” (Crawford och Calo, 2016). Ett av målen med detta projekt är därför att skapa en portfölj av öppna applikationsprogrammerings-gränssnitt (APl:s) tillsammans med Al, som ska användas för att samla in data från miljö och urban dynamik, och även för att optimera stadens infrastruktur, offentliga tjänster, och medborgarengagemang. Med hjälp av kvantitativ data och samhällsinformation kan traditionella indikatorer, såsom BNP, förbättras och så småningom ersättas med effektivare åtgärder.

Tillhör: Senseable Stockholm Lab
Senast ändrad: 2022-03-01