Till innehåll på sidan

Den intelligenta stadens motståndskraft, säkerhet och integritet

Genomgripande digitala nätverk finns numer i det fysiska utrymmet. Det ger upphov till ett ”internet med allt” – den intelligenta stadens nätverksliv. Man kan säga att städer alltmer liknar cyber-fysiska system, och mängden data som genereras av stadsmiljön, den byggda miljön, och framför allt de sociala interaktioner som händer i städer, kan ge oss information om allmänna riktlinjer och urban design på nya och innovativa sätt.

Personer med långa skuggor som går på Sergels torg
Sergels torg – hur kan digitala nätverk påverka det offentliga rummet?

Frågor kring datasäkerhet och integritet är en utmaning i så kallade ”smart city-projekt”. Vi har undersökt problem kring motståndskraft, säkerhet och integritet i den intelligenta staden. Dataintegration blir allt viktigare, coh vi föreslår därför en kombination av rådata, länkad öppen data, dataontologi och semantiska dataströmmar. Målet är att utveckla nya arkitekturer för intelligenta städer utan risker för sämre datasäkerhet och integritet.

Tillhör: Senseable Stockholm Lab
Senast ändrad: 2022-03-01