Till innehåll på sidan

Känna av staden: data för miljöanalys

Många nya datakällor finns i städer. Det genererar stora mängder data som skapar en fantastisk möjlighet för stadsstudier. Det finns tre typer av datainsamling: opportunistisk, användargenererad och medvetet avkänd.

Karta över stad som visar träd
Treepedia - Senseable City-projekt som kartlägger trädområden med Google Street view

Opportunistiska sensorer är de som redan har använts för specifika ändamål, men som genererar data som kan hjälpa oss att förstå andra aspekter av staden. Mobildata som används för kommunikation är ett exempel: kartläggning av mobiltelefonsamtal gör det möjligt för oss att förstå rörlighetsmönster med temporär och rumslig granularitet.

Användargenererad data genereras medvetet och görs tillgänglig av medborgare. Datan kan inkludera medborgarvetenskapliga initiativ, såsom

luftkvalitetsövervakning och självspårningsenheter (som promenader och cykelappar). Den sammanlagda datan ger oss mer än viktig information, den engagerar även medborgarna i beslutsprocesser.

Slutligen föreslår vi utformning av sensorer för specifik användning som kan distribueras i specifika situationer, till exempel värmekameror på stadsbussar för att upptäcka byggnadsvärmeförluster, eller ett nätverk av automatiska provtagare för att övervaka avloppsvatten i avloppssystem. Genom en kombinationen av avkänningsinsatser för miljöanalys, kan vi få bättre insikt i det urbana ekosystemet och dess omvandling genom design.

Bro och hus i Hammarby sjöstad
Hammarby Sjöstad - en bostadsutveckling i Stockholm byggd med principer om hållbarhet

Exempel på intressanta frågor

  • Hur bedömer man den totala urbana hållbarheten?
  • Hur kan man övervaka föroreningar i atmosfären?
  • Hur integreras medborgarna i denna process?
  • Hur kan man förenkla beslutsprocesserna för stadsomvandling?
  • Vilka är de institutionella aspekterna relaterade till användningen av data?
Tillhör: Senseable Stockholm Lab
Senast ändrad: 2022-03-01