Till innehåll på sidan

Trafikflöden ska studeras i Kista för att minska utsläppen

Kista. Foto: Stockholms stad.
Publicerad 2023-05-02

För att förstå utsläppen från trafik bättre ska forskare studera trafikflöden i Kista genom att använda Big data och AI. Förhoppningen är att skapa transportlösningar som genererar lägre utsläpp och få ner klimatavtrycken.

 – De modeller som finns idag kring utsläppen från trafik bygger på en genomsnittlig modell. Genom detta kan vi få en mer exakt bild över utsläppen och hur de påverkar genom visuella metoder, säger Paolo Santi, huvudforskare på MIT Senseable City Lab.

I projektet som kallas ”Gemini” ska forskarna integrera data genom de trafiksensorer som redan idag finns uppsatta runt om i Kista. Genom att sedan föra in den informationen i en digital plattform kommer de få en mer detaljerad bild över trafikflöden och utsläpp. En viktig partner i projektet är RISE som redan har en plattform med digitala tvillingar uppsatta för att mäta trafik.

Ska leda till minskat klimatavtryck

Förhoppningen är att den modell man bygger utifrån den data som samlas in ska leda till minskat klimatavtryck och förbättring av luftkvaliteten i städer med stor påverkan från trafik. Modellen som skapas i projektet kommer kunna användas i både Stockholm och andra städer runt om i världen.

– Vi ska ge förslag kring hur man kan förändra trafikflöden för att minska utsläppen. Det kan också handla om förslag kring parkeringsmöjligheter och att ge förslag på andra resesätt för att minska klimatavtrycket, säger Paolo Santi.

Utsläppen från trafik är en viktig del i både Parisavtalet och Kyotoprotokollet. Totalt sett står den globala trafiken för 13 procent av de växthusgaser som släpps ut varje år.

– För mig är det intressanta med det här projektet att utvecklar en modell genom en digital tvilling som interagerar med den fysiska världen och att vi ligger i framkant med en forskning som kan få väldigt stor påverkan på de globala utsläppen, säger Zhenliang Ma, biträdande universitetslektor i transportsystem på KTH.

Projektet ska pågå under ett år och är ett samarbete mellan Senseable Stockholm Lab på KTH, Senseable City Lab på Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Stockholms stad.

Emelie Smedslund

Relaterade nyheter

Kista. Foto: Stockholms stad.

Trafikflöden ska studeras i Kista för att minska utsläppen

För att förstå utsläppen från trafik bättre ska forskare studera trafikflöden i Kista genom att använda Big data och AI. Förhoppningen är att skapa transportlösningar som genererar lägre utsläpp och f...

Läs artikeln

Nytt projekt ska undersöka trygghet

Ett nytt forskningsprojekt i Senseable Stockholm Lab ska titta på trygghet i Kista. Till sin hjälp kommer forskarna att inkludera ungdomsorganisationer och förhoppningen är att resultaten kan leda til...

Läs artikeln