Till innehåll på sidan

Senseable Stockholm Lab Day 2021

Medarbetare i Stockholm Senseable Lab i Stockholms stadshus
Publicerad 2021-11-05

Under “Senseable Stockholm Lab Day”, tisdag 5 oktober 2021, samlades labbets forskare och Stockholms stads representanter i Stockholms stadshus för att presentera färdiga, pågående och kommande labbprojekt. Labbdagen modererades av Lukas Ljungqvist, Stockholms stad.

Introduktion

Labbdagen började med en introduktion av exekutiva kommittén: Christina Murray, KTH, Lukas Ljungqvist, Stockholms stad och Umberto Fugiglando, MIT Senseable City Lab.

Urban segregation

Fyra studier från projektet Urban segregation  presenterades:

  • Cate Heine, MIT: “Att mäta integration över rymd och tid” (1:10)
  • Ann Legeby och Daniel Koch, KTH: “Nya vanor i staden” (6:35)
  • Tom Benson, MIT: “AI i grannskapet: att se förändring” (11:45)
  • Oskar Blom Västberg, KTH: “Att bedöma rörlighet i staden och segregation med hjälp av en modell för efterfrågan på resor och mobildata” (16:25)

Presentationerna följdes av ett panelsamtal som Fábio Duarte, MIT och Daniel Andersson, Stockholms stad också deltog i.

Obalanserade flöden

Projektet Obalanserade flöden  presenterades av Daniel Carmody, MIT.

Presentationen följdes av ett panelsamtal med Daniel Carmody, Christer Persson, KTH och Paul Fenton, Stockholms stad.

Stockholm Sensing Platform & Stockholm Heat

Två projekt som använder snarlika mätningar av mikroklimat och miljödata presenterades:

Presentationerna följdes av ett panelsamtal som Peter Wiborn och Anders Broberg från Stockholms stad också deltog i.

Etik

Etikprojektet  presenterades av docent Barbro Fröding, KTH.

Efter presentationen följde en paneldiskussion med Anna Hörlén, Stockholms stad, Fábio Duarte, MIT Senseable City Lab och Barbo Fröding. Paneldiskussionen modererades av Lukas Ljungqvist, Stockholms stad.

Panelsamtal

Under dagen modererade professor Carlo Ratti, föreståndare för MIT Senseable City Lab, en panel under temat “innovation och samarbet i staden”, med Sigbritt Karlsson, KTH:s rektor och Anna König Jerlmyr, Stockholms finansborgarråd.

Stad i förändring

Projektet Stad i förändring – effekt av interventioner i staden  presenterades av Daniel Koch, KTH och Tom Benson, MIT.

Kartläggning av upplevd trygghet med AI

Projektet Kartläggning av upplevd trygghet med AI  presenterades av Vania Ceccato och Jonatan Abraham, KTH samt Fábio Duarte, MIT.

Avslutande kommentarer

Senseable Stockholm Lab Day rundades av med avslutande kommenterar från representanter för organisationerna i samarbetet, modererat av Lukas Ljungqvist:

  • Andreas Hatzigeorgiou, Stockholms Handelskammare
  • Magnus Svantegård, Newsec
  • Mikael Östling, KTH
  • Carlo Ratti, MIT Senseable City Lab
  • Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stad