Till innehåll på sidan

Etik

Utvecklingen och implementeringen av AI-applikationer för Stockholms Stad kommer att aktualisera en rad etiska frågor och värdekonflikter. Att identifiera och ta itu med dem på ett ansvarsfullt och hållbart sätt (socialt såväl som miljömässigt) är nödvändigt för en framgångsrik utveckling av den smarta staden.

Förutom ett engagemang för akademisk spetskompetens kommer projektet att informera om intressenter och fokusera på praktisk relevans. De två delarna kompletterar varandra och ger projektet en bra balans mellan teoretisk och empirisk en kombination som på ett rimligt sätt genererar tillämpliga och användbara resultat.

En nyckelproduktion skulle vara konkreta råd om hur relevanta etiska frågor kan hanteras, för att öka medvetenheten och utbilda relevanta beslutsfattare. Vi kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt fall som inte direkt involverar känsliga personuppgifter (som klassificeras enligt GDPR) men ändå tar upp förtroendefrågor (t.ex. rörlighetsprofiler). För att främja ansvarsfullt och hållbart beslutsfattande kommer vi att arbeta med metoder som etisk verktygslåda (t.ex. etiska matriser och konvergensseminarier), inventering / checklistor och värdekänsliga designworkshops.

Även om etisk analys och kunskapsskapande ligger till grund för detta projekt är vi också engagerade i att främja en social dialog mellan allmänheten och specialister i dessa frågor. Ett av de främsta ansvarsområdena för forskare inom tillämpad etik är att hjälpa till att överbrygga klyftan mellan å ena sidan vetenskap och teknik och å andra sidan samhället i stort. Planeringen av vår framtida byggda miljö behöver inte bara ta hänsyn till demografi och miljöaspekter utan också de förändringar i normerna som ligger till grund för vårt vardagsliv. Förmodligen är det desto viktigare att inleda en inkluderande diskussion som går parallellt och i nära anslutning till utvecklingen av teknik, design, planering och konstruktion. Tillämpad etik kan användas för att identifiera och förklara värdekonflikter och bidra till att skapa den typ av bred diskussion som kan öka kunskapen, underlätta medborgarnas inflytande och främja social hållbarhet inom detta område.

Publikationer

Barbro Fröding, Rapport från etikprojektet, Senseable Stockholm Lab 2021 (pdf 598 kB)

Fröding, B., & Peterson, M. (2020). Friendly AI. Ethics and Information Technology, 1-8.

Fröding, B., & Osika, W. (2015). Neuroenhancement: How mental training and meditation can promote epistemic virtue. New York, NY: Springer International Publishing.