Till innehåll på sidan

Kartläggning av upplevd trygghet med AI

I den här studien använder vi en kombination av datakällor för att med AI skapa en karta över trygghet i Stockholm. Det slutgiltiga målet för forskningen för att utveckla en prototyp för en långsiktig mätplattform som använder AI som går att reproducera.

Resultaten kan visas i Stockholms stads GIS-plattform så att planerare och arkitekter kan dra nytta av våra resultat och kunskap som en kunskapsbas för att planera och formge nya projekt. Algoritmerna och webbenkäterna kan repriseras med exakt samma kod år efter år, så att staden kan förstår vilken effekt interventioner har – det är en viktig aspekt av den här forskningen givet att ökad trygghet är ett av Stockholms stads huvudmål och även i mål 11 i FN:s globala utvecklingsmål för 2030

Forskningsfrågor

  • Vad gör en stad trygg? Vilka är de vanligaste förhållanden som gör att människor säger sig uppleva trygghet i en stad?
  • Hur förhåller sig trygghetsmönster till det fysiska och sociala stadslandskapet enligt olika datakällor? Skiljer de sig mellan olika delar av populationen och hur?
  • Hur kommer (och borde) stadsplanering genomföras för att bättre upptäcka och följa kort- och långsiktiga trygghetsvillkor? Är den här metodologin möjlig för att skapa en plattform för att följa trygghet som är repriserbar över tid?

Projektperiod

2021-2022

Tillhör: Senseable Stockholm Lab
Senast ändrad: 2023-03-17