Till innehåll på sidan

Trygghet i Kista

Trygghet kan upplevas olika beroende på om du bor i ett område, arbetar i ett område eller besöker ett område. I det här forskningsprojektet kommer forskarna titta närmare på upplevd trygghet i Kista, en kunskap som är viktig när man ska planera och bygga bostäder.

Kista är en av de mer pulserande stadsdelarna i Stockholm och de närmsta åren planeras 8000 nya bostäder att byggas i området, samtidigt som Förbifart Stockholm byggs i området. Men enligt Stockholms stads trygghetsundersökning så är det drygt 40 procent av de som bor i området som inte känner sig trygga på ett flertal platser.

I forskningsprojektet kommer därför forskarna att titta på hur människor bedömer säkerheten i Kista och i studien kommer forskarna att involvera ungdomsorganisationer i området.

Projektet är kopplat till Kista Science City. 

Projektperiod: 2023 - 2024

KISTA_Digital Futures ISPP_SSP_7oktober2022_18månader.pdf (pdf 1,6 MB)

Tillhör: Senseable Stockholm Lab
Senast ändrad: 2023-03-17