Till innehåll på sidan

Stockholm Heat II

Eftersom våra städer blir varmare på grund av klimatförändringarna kan högupplösta värmedata användas för att studera urbana värmemönster och trender relaterade till stadsform och grönska för att hjälpa stadsplanerare att utforma begränsningsstrategier och hjälpa medborgarna att fatta välgrundade beslut om var de befinner sig.

Sedan 2021 har Stockholm Heat-projektet kartlagt lufttemperatur, luftfuktighet och strålningstemperatur på urbana ytor i centrala Stockholm med hjälp av en opportunistisk flotta av lågkostnadssensorer (City Scanners) monterade på elektriska tuk-tuks, och samlat in över 2 miljoner datapunkter.

Med utgångspunkt i den metodik och de data som vi utvecklade i det första kapitlet i detta projekt vill vi ytterligare studera effekterna av stadsform och grönska på urbana värmeöar för att mäta vilken roll stadsgrönska har för att mildra extrem värme på den hyperlokala skalan.

Projektet kommer att innebära att en förbättrad version av City Scanner används för att samla in högupplösta, semantiskt rika värmedata med hjälp av integritetsskyddande edge AI-algoritmer. Dessutom kommer projektet att använda sig av Stockholms stads detaljerade data om träd, biotoper och byggnader för att tillhandahålla relevant information om stadsplanering och klimatanpassning av hållbara städer.

Tillhör: Senseable Stockholm Lab
Senast ändrad: 2023-06-02